Bugun...

MOSE / 19ê Gujige - 20ê Marti

 

 

Domantênya to na roja zaf êna to viri. Nafa ki ebe şewe tı hewnê xode vinena. Coka tı wazena ke şodır hatani şan hewnde bımanê. Feqet no çiyê de rınd niyo; hêni aseno ke tı verba depresyoni şona. Tı sebıkerê ki rojê şiyayê dolımêna pêyde ninê, bilasebe xorê derd meke. Eke tı çımanê xo rakerê, rındiya ewroyi ki vinena.YUKARI