Bugun...

KEVAN / 23ê Aşma Payizya Pêêne - 21yê Çelê Vırêni

 

 

To herçi ser û bın kerdo. To goşre ma û piyê xo nêda, tı kewta bınê dêynanê gırana. Êma nıka sebeno, kam nê deyna se keno safi. Hona ke rewo, na raera racêre. Caê karê xo qapatke, xorê karo maaşın bıvine. Her aşmede nêmêde maaşa xo bıde dêyna, ebe nêmo bini ki çê xo weyiye ke, hatani ke to dêyni xelesnay.YUKARI