Bugun...

GENIM / 24ê Aşma Amnaniya Pêêne - 22ê Aşma Payizya Verêne

Herkes tora zaf heskeno, feqet tı qimetê heskerdene nêzana. Tı quretêni kena, riyê kesiro toreli niya nêdana. Çıke na xêlê waxto tı têyna nêmenda. Feqet na xûya to herkesi tora remnena, pêyniyede to tık û têyna vırdana. Tae qimet bıde insananê dormê xo, kesi xora memıradne. Dejê qelbê to biyo zêde, herê mekuye şo tıxtor.YUKARI